140 tecken (Twitter) och en dålig dag

Kombinationen 4 timmars sömn, 8 timmars arbetsdag och dåligt förpackad humor var inte så lyckat när jag gjorde ett inlägg på Twitter vid 15-tiden på Julaftonen, dvs igår.
 
En person jag ser upp till gjorde följande inlägg:
 

Det är verkligen bara vita personer som blir kränkta när vi påpekar att frågan "vart kommer du ifrån" är problematiskt.

Twitterinlägget gjorde mig varken kränkt eller irriterad, däremot nyfiken på hur & varför den var problematisk. Inte för att jag misstrodde vad hon skrev utan därför att jag helt enkelt inte hade insikten om hur den frågan kunde vara felaktig.

Jag svarade därför på tweeten med följande text:

jag blir inte kränkt? men du får gärna förklara vad som är problematiskt (det heter dessutom var inte vart)

Problemet med Twitter är ju att 140 tecken tar fort slut om det man vill nå fram med är mer komplicerat. Detta var en känslig fråga och jag råkade (av obetänksamhet och troligen trötthet) dessutom klämma ur mig två dumheter:

1. jag besvarade en fråga som aldrig var ställd, åtminstone inte till mig (att jag inte kände mig kränkt)

2. jag försökte på ett klumpigt och helt ovidkommande sätt skämta om två ords betydelse. Vilket för alla utomstående (dvs alla utom mig) var helt obegriplig.

Vad gäller punkt 2 så kan det behövas en liten förklaring. Precis innan jag läste Sara´s tweet så hade jag på Facebook läst ett innlägg i en grupp som heter Språkpoliserna. Jag har tolkat den gruppens syfte som dels språkintresse och dels lite skämtsamt. I vilket fall så läste jag ett inlägg om orden Var och Vart.

 

Nu till själva saken

Min fråga till Sara var ärligt menad och på inget sätt ett inlägg i någon "debatt" eller liknande. Jag ville försöka förstå hur frågan: "Var kommer du ifrån" kunde vara problematisk och jag antar (?) kränkande.

Det var absolut inte med syftet att kränka Sara eller vara högfärdig/nedlåtande när jag påpekade (enligt språkpoliserna på FB) felet i att använda ordet Vart (riktning) istället för Var (geografisk position).

 

Med detta inlägg vill jag be Sara om ursäkt om jag med mitt inlägg kränkte eller sårade henne. Det var aldrig mitt syfte. Frågan var ärligt ställd av nyfikenhet och resten var bara ett resultat av trötthet och obetänksamhet.


RSS 2.0