Jul, jul, strålande jul

Jag är glad att jag har min familj. Min dotter samt mor och far. Tack vare dem slipper jag ju fira jul ensam i år. Min älskade Gabriella och jag har ju gått skilda vägar. Hade jag suttit ensam med dessa tankar så hade det varit riktigt jobbigt. Men nu lättas luften upp av sällskap stoj och glam. Eller i vart fall julstök och förberedelser inför eftermiddagens och kvällens julfirande.

Hoppas att det blir en lugn och skön jul. Det önskar i vart fall jag mig.

En God Jul till alla er därute.

Glöm aldrig att förnya ert körkort

Äntligen ser det ut att lösa sig med körkortet. 29/8 blev min ansökan om körkortstillstånd inskickat till Länsstyrelsen. Den 10/9 blev det registrerat på samma myndighet (vad f*n gjorde de däremellan?). Den 30/10 så fick jag reda på att jag behövde läkarintyg eftersom jag är diabetiker och slutligen IGÅR så fick jag hem körkortstillståndet. Var det slut med det? NÄÄÄÄ, när jag ringer vägverket för att kolla hur jag förnyar mitt körkort så får jag reda på att visst, jag har körkortstillstånd, men inte någon behörighet. Det visar sig att klantarslet på länsstyrelsen har glömt att förnya min B-behörighet. Och sedan har fanskapet tagit semester över jul. Tack gode gud för Transportstyrelsen eller vad det ny heter, de hjälpte mig att förnya behörigheten så att jag kan gå till vägverket i eftermiddag och förnya mitt körkort =)

Miljövänner från Sverige åker till Köpenhamn i buss från -67

Hur tänkte de nu? De blev stoppade i en trafikkontroll utanför köpenhamn och fick ej köra vidare eftersom bussen släppte ut för mycket avgaser. Hahaha, nästan lika illa som att alla delegater åker limousin till kongressen istället för kollektivtrafik.

Läste detta i någon av papperstidningarna i söndags (kommer tyvärr inte ihåg vilken, och kan inte hitta artikeln på nätet). Det får mig att tänka att folk ibland inte tänker längre än vad näsan räcker. Miljöengagemang måste väl starta med den egna individens handlingar och därefter sprida sig som ringar på vattnet. Att gå i en demonstration hjälper väl inte om man kör omkring i en gammal dieselbuss från -67?

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6266159.ab

Varför, varför, varför finns det människor som är så j-vla mediakåta så att de måste gå ut i tidningarna med något så j-vla trivialt och ointressant. Vad är det som säger att det verkligen var någon som Tiger Woods kände?
Vad vill Carolina Gynning uppnå med att gå ut med denna "nyhet".

Tro nu för i h-vete inte att jag försvarar vad Tiger Woods har gjort. Han är ett otroget kräk som behandlar modern till sina barn på det mest kränkande och nedlåtande vis. Han är ett svin helt enkelt.

Det gör dock inte CG´s beteende mindre lämpligt. Det är inte ok i mina ögon att sänka sitt eget beteende bara för att den man pratar om är låg.

Ja ja, upphör aldrig att förvåna mig över AB´s lågvattenmärke. Borde egentligen bojkotta skiten.

Diabeteskontroll

Viktnedgång sedan 2003 (då diabetesen upptäcktes)
- 20 kg (98 -> 79 / dock väger jag 77 kg på vågen "hemma" där jag vägde 98 kg)

Midjemått
- 21 cm (104 -> 83)

HbA1C
- från 8.6 -> 6.6 på två månader

Med andra ord så mår jag rätt så bra.....
springer två gånger i veckan och tar en långpromenad på helgen.

Fint det.

Skillnaden mellan fattiga och rika ökar dramatiskt

Klippt ur DN: Publicerat i dag. 00:50

Ny LO-rapport om inkomstutvecklingen: Både alliansregeringen och den förra S-regeringen bär ansvar för de växande inkomstklyftorna. Mellan 1991 och 2007 har de rikaste fått ökade disponibla inkomster med 88 procent. För de fattigaste har de bara ökat med 15 procent. De senaste sex åren har förvärvsarbetande realt fått i genomsnitt 3,3 procent om året i inkomstökning. Siffran för arbetslösa och sjuka är 0,86 procent. Det stora språnget skedde mellan 2006 och 2007 när alliansregeringens första åtgärder slog igenom, men även under den förra S-regeringen skedde en liknande utveckling. Att låta sjuka, arbetslösa och pensionärer halka efter gröper ur tryggheten för alla. De ökande skillnaderna är ett politiskt val.

Här ser man sanningen, dvs att SAP inte är något arbetarparti, eller i vart fall inte lika solidariska som de vill framtona sig som. Det är visserligen sjuka, arbetslösa och pensionärer som drabbas av inkomstklyftorna i allra högsta grad. De har dock oftast en stark anknytning till arbetarrörelsen. Jag tycker visserligen att det skall vara skillnad på att jobba och att inte jobba. Dock skall man kunna känna sig trygg om man blir sjuk. Det skall finnas bättre kontrollsystem så att man inte kan utnyttja systemet felaktigt. Tanken med akassa och sjukförsäkring är ju samma som med fallskärmsavtalen eller skyhöga bonusar för chefer. Det skall vara en trygghet om något oförutsett händer.


Högern och vänsterns motsättningar

Vad är det egentligen som skiljer de visioner och ideella motsättningar som vänstern och högern har?

Tittar man på wikipedia så får man reda på följande:
A) Den politiska högern har traditionellt stått för dessa ideer:
- Monarki
- konservatism
- liberalism (denna anses dock som höger först på 1900-talet, den räknades först som vänster)

Här kanske behövs en förklaring av vad konservatism och liberalism står för, som ett sett att förklara vad en högervision betyder, eller om man så vill en borglig vision. I sverige så kallas ju högern tradiotionellt för den borgerliga fyrklövern, eller sedan valet 2006 Alliansen.

Konservatismen har två grundpelare som tillskrivs lika värde:
1) Man anser att det existerar en natrulig lag. Den är universiellt objektiv etisk ordning. Den innebär att människor själva kan inte förändra den och att den existerar oberoende av människors vilja.

2) Man anser att männskan är ofullständig. Man anser att männsikan är född med en ond och en god sida. Ofullständigheten gäller även det mänskliga förnuftet. Därför anser man att kultur, traditioner och sedvänjor är viktiga.

Dessa två pelare är utformade av irländaren Edmund Burke. Utifrån dessa två grundpelare så har Russel Kirk utformat sex principer som beskriver konservatismens huvuddrag:
  • Tron på en transcendent ordning, baserad gudomlig ordning eller en naturlig lag.
  • En förkärlek för den mänskliga existensens mångfald och mysterium.
  • Övertygelsen att samhället behöver hierarkier och klasser som uttrycker naturliga olikheter.
  • Tron att det finns ett nära samband mellan privategendom och frihet.
  • Tron på sed, konvention och hävd.
  • Erkännande av att innovation bör ske i enlighet med existerande traditioner och sedvänjor, vilket innebär respekt för det politiska värdet av klokhetens dygd.
Liberalismen anser främst en politisk ideologi som sätter den individuella friheten som grundläggande värde. Liberalismen ideologi har varierat kraftigt med tidsepok och världsdel. Det är därför svårt att ge en exakt definition men den individuella friheten har alltid varit grunden. Detta ger en vid skala på den politiska scenen. Alltifrån socialliberaler där man är för statiligt ägande och finansiering till nyliberaler och anarkokapitalister som helt eller delvis vill avskaffa statligt inflytande. Socialliberalismen är dominerande. 

B) Den politiska vänstern står för följande ideer:
- socialism (reformistisk, aka socialdemokrati)
- kommunism (revolutionär socialism, aka kommunism)

Socialism, eller traditionellt den socialistiska arbetarrörelsen har en politisk och en facklig gren. I sverige kallas den politiska grenen för Socialdemokratiska Arbetarpartier och den fackliga grenen för Landsorganisationen LO. Ursprungstanken är att man vill skapa ett socialistiskt samhälle på demokratisk väg, till skillnad från den kommunistiska idén om att skapa ett socialistiskt samhälle på revolutionär väg, dvs med hjälp av vapen och muskekraft. Socialdemokratin har dock närmat sig marknadsekonomin och det idealet är numera benämnt som folkhemmet. Folkhemmet genomsyras av en allmän välfärd, försäkrad genom en offentlig sektor och finansierad genom skatter. Systemet har också haft tankebanor kring planhushållning, funktionssocialism och ekonomisk demokrati. På 80-talet kom sedan den tredje vägens politik som direkt kan översättas som ett melanting mellan planekonomi och marknadsekonomi.

Kommunistisk, eller revolutionär socialism har en idétradition som bygger på att man vill skapa det klasslösa samhället där produktionsmedlen styrs och ägs av folket. Socialister förespråkar samhällslösningar som strävar efter största möjliga jämlikhet mellan individer och grupper av människor; klasser, könen, olika sexualiteter och etniska grupper. Demokratiskt beslutsfattande, betoning av politisk organisering, internationalism och solidaritet är centrala begrepp. Socialism kännetecknas av tilltron till att gruppen, kollektivet eller staten ska lösa politiska och ekonomiska problem. Begreppet används ofta om samhällssystem där egendom och inkomst står under social kontroll istället för att vara beroende av individuella beslut och marknadsmekanismer. Gemensamt ägande förespråkas emellertid inte av alla socialister. Socialister förespråkar samhällslösningar som strävar efter största möjliga jämlikhet mellan individer och grupper av människor; klasser, könen, olika sexualiteter och etniska grupper. Demokratiskt beslutsfattande, betoning av politisk organisering, internationalism och solidaritet är centrala begrepp. Socialism kännetecknas av tilltron till att gruppen, kollektivet eller staten ska lösa politiska och ekonomiska problem. Begreppet används ofta om samhällssystem där egendom och inkomst står under social kontroll istället för att vara beroende av individuella beslut och marknadsmekanismer. Gemensamt ägande förespråkas emellertid inte av alla socialister. Den revolutionära socialismen har starkast påverkats av marxismen som utvecklades av Karl Marx och Friedrish Engels.

RSS 2.0