Högern och vänsterns motsättningar

Vad är det egentligen som skiljer de visioner och ideella motsättningar som vänstern och högern har?

Tittar man på wikipedia så får man reda på följande:
A) Den politiska högern har traditionellt stått för dessa ideer:
- Monarki
- konservatism
- liberalism (denna anses dock som höger först på 1900-talet, den räknades först som vänster)

Här kanske behövs en förklaring av vad konservatism och liberalism står för, som ett sett att förklara vad en högervision betyder, eller om man så vill en borglig vision. I sverige så kallas ju högern tradiotionellt för den borgerliga fyrklövern, eller sedan valet 2006 Alliansen.

Konservatismen har två grundpelare som tillskrivs lika värde:
1) Man anser att det existerar en natrulig lag. Den är universiellt objektiv etisk ordning. Den innebär att människor själva kan inte förändra den och att den existerar oberoende av människors vilja.

2) Man anser att männskan är ofullständig. Man anser att männsikan är född med en ond och en god sida. Ofullständigheten gäller även det mänskliga förnuftet. Därför anser man att kultur, traditioner och sedvänjor är viktiga.

Dessa två pelare är utformade av irländaren Edmund Burke. Utifrån dessa två grundpelare så har Russel Kirk utformat sex principer som beskriver konservatismens huvuddrag:
  • Tron på en transcendent ordning, baserad gudomlig ordning eller en naturlig lag.
  • En förkärlek för den mänskliga existensens mångfald och mysterium.
  • Övertygelsen att samhället behöver hierarkier och klasser som uttrycker naturliga olikheter.
  • Tron att det finns ett nära samband mellan privategendom och frihet.
  • Tron på sed, konvention och hävd.
  • Erkännande av att innovation bör ske i enlighet med existerande traditioner och sedvänjor, vilket innebär respekt för det politiska värdet av klokhetens dygd.
Liberalismen anser främst en politisk ideologi som sätter den individuella friheten som grundläggande värde. Liberalismen ideologi har varierat kraftigt med tidsepok och världsdel. Det är därför svårt att ge en exakt definition men den individuella friheten har alltid varit grunden. Detta ger en vid skala på den politiska scenen. Alltifrån socialliberaler där man är för statiligt ägande och finansiering till nyliberaler och anarkokapitalister som helt eller delvis vill avskaffa statligt inflytande. Socialliberalismen är dominerande. 

B) Den politiska vänstern står för följande ideer:
- socialism (reformistisk, aka socialdemokrati)
- kommunism (revolutionär socialism, aka kommunism)

Socialism, eller traditionellt den socialistiska arbetarrörelsen har en politisk och en facklig gren. I sverige kallas den politiska grenen för Socialdemokratiska Arbetarpartier och den fackliga grenen för Landsorganisationen LO. Ursprungstanken är att man vill skapa ett socialistiskt samhälle på demokratisk väg, till skillnad från den kommunistiska idén om att skapa ett socialistiskt samhälle på revolutionär väg, dvs med hjälp av vapen och muskekraft. Socialdemokratin har dock närmat sig marknadsekonomin och det idealet är numera benämnt som folkhemmet. Folkhemmet genomsyras av en allmän välfärd, försäkrad genom en offentlig sektor och finansierad genom skatter. Systemet har också haft tankebanor kring planhushållning, funktionssocialism och ekonomisk demokrati. På 80-talet kom sedan den tredje vägens politik som direkt kan översättas som ett melanting mellan planekonomi och marknadsekonomi.

Kommunistisk, eller revolutionär socialism har en idétradition som bygger på att man vill skapa det klasslösa samhället där produktionsmedlen styrs och ägs av folket. Socialister förespråkar samhällslösningar som strävar efter största möjliga jämlikhet mellan individer och grupper av människor; klasser, könen, olika sexualiteter och etniska grupper. Demokratiskt beslutsfattande, betoning av politisk organisering, internationalism och solidaritet är centrala begrepp. Socialism kännetecknas av tilltron till att gruppen, kollektivet eller staten ska lösa politiska och ekonomiska problem. Begreppet används ofta om samhällssystem där egendom och inkomst står under social kontroll istället för att vara beroende av individuella beslut och marknadsmekanismer. Gemensamt ägande förespråkas emellertid inte av alla socialister. Socialister förespråkar samhällslösningar som strävar efter största möjliga jämlikhet mellan individer och grupper av människor; klasser, könen, olika sexualiteter och etniska grupper. Demokratiskt beslutsfattande, betoning av politisk organisering, internationalism och solidaritet är centrala begrepp. Socialism kännetecknas av tilltron till att gruppen, kollektivet eller staten ska lösa politiska och ekonomiska problem. Begreppet används ofta om samhällssystem där egendom och inkomst står under social kontroll istället för att vara beroende av individuella beslut och marknadsmekanismer. Gemensamt ägande förespråkas emellertid inte av alla socialister. Den revolutionära socialismen har starkast påverkats av marxismen som utvecklades av Karl Marx och Friedrish Engels.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0